Instalacja ciepłej wody użytkowej

projektujemy – sprzedajemy – wymieniamy – serwisujemy

Układ ciepłej wody użytkowej jest instalacją z której korzystamy na co dzień. Zbudowana z dwóch równoległych przewodów które służą do zasilenia ciepłej wody oraz zimnej całego systemu. Układ ten projektowany jest z zastosowaniem szeregu rozwiązań zapobiegających wielu czynnikom niebezpiecznych dla człowieka takich jak np. oparzenie zbyt wysoką temperaturą lub Legionellą.
Legionella jest to bakteria rozwijająca się w temperaturze 38-42oC, najczęściej zalegające i namnażające się w zbiornikach hydraulicznych, dlatego też instalacje są przegrzewane aby bakterie te unieszkodliwić. Mała zawartość chloru nieszkodliwa dla człowieka również skutecznie zwalcza Legionellę. Koszt użytkowania c.w.u. można zmniejszyć stosując techniczno-ekonomiczne rozwiązanie jakimi są kolektory słoneczne.