Oferta

 Jedyną drogą prowadzącą do poznania naszej oferty i wyceny konkretnych
realizacji jest umówienie bezpośredniego spotkania z naszym przedstawicielem

Opis przebiegu spotkania

Wiele osób stoi obecnie przed potrzebą wymiany domowego źródła ciepła. Niepewne pod każdym względem czasy utrudniają podjęcie racjonalnej decyzji. Ustawowe przepisy narzucają terminy oraz warunki techniczne i środowiskowe. Nakładają na właścicieli posesji nowe, wcześniej nie istniejące obowiązki (jak choćby rejestrację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Duże, trudne do przewidzenia wahania cen nie ułatwiają wyboru paliwa a w konsekwencji rodzaju kotła. Jak w takiej sytuacji przewidzieć koszty eksploatacji i to z wieloletnim wyprzedzeniem. A co z kosztami samej instalacji. Czy można je obniżyć a jeśli tak to w jaki sposób. Co tak naprawdę kryje się pod nazwami takich programów jak „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło”, „Mój Prąd”. Czym jest ulga termomodernizacyjna i jak z niej skorzystać.

Wiele pytań…

Odpowiedzi znajdą Państwo na spotkaniu które:

Wspólnie poszukamy najkorzystniejszych rozwiązań pozwalających zaspokoić Państwa potrzeby.

a później…

Po domowej burzy mózgów podejmują Państwo decyzję, wybierając jedno z wielu potencjalnych rozwiązań, a my gotowi będziemy je zrealizować.

Opis zakresu realizacji

Zajmujemy się sprzedażą, dowozem, instalacją, rozbudową, wymianą i serwisowaniem:

 

Opis możliwości finansowania

Finansowanie zewnętrzne nie tylko ułatwia ale bardzo często po prostu umożliwia zakup wybranego systemu. Dotacje, ulgi, tanie kredyty, jest wiele możliwości. Pomożemy z nich skorzystać. Wypełnimy wnioski.

 

Sprawdzimy czy w Twoim wypadku możliwa jest opcja ZERO

Opcja ZERO – wszystkie środki potrzebne na inwestycje pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych. W pierwszej kolejności  z bezzwrotnych państwowych dotacji (nawet do 100% kosztów kwalifikowanych), uzupełniając je w miarę potrzeb, pieniędzmi z celowego, przez co taniego, kredytu przeznaczonego wyłącznie na finansowanie OZE. (niezbędny brak wpisu do BIK i zdolność kredytowa właściciela posesji)

 

Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).

EKORATY to
kredyt ratalny, przeznaczony na finansowanie zakupu urządzeń i instalacji
mających na celu ograniczanie zużycia energii, produkcję energii odnawialnej i
ograniczanie zanieczyszczenia środowiska w gospodarstwie domowym.

 

W miesięcznych ratach możesz zapłacić m.in. za:

 

Zalety kredytu ratalnego EKORATY:

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi około 10%. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu ratalnego od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna u sprzedawców pośredniczących w zawieraniu umów.